FOA Århus får flere medlemmer

I første kvartal af 2024 har FOA Århus haft medlemsfremgang og knækker en negativ kurve.

I årets første kvartal er FOA Århus vokset med 95 medlemmer – 403 har meldt sig ind, mens 308 har meldt sig ud. Udmeldelserne skyldes ofte, at personer får arbejde eller starter på uddannelse udenfor FOA’s område.

Medlemsfremgangen står i stærk kontrast til situationen i første kvartal af de foregående fire år. I perioden 2020 til 2023, var der i de fire år en tilbagegang på henholdsvis 122, 23, 129 og 49 medlemmer.

Forskellen skyldes især indmeldelsestallene, som i første kvartal af de fire år lå fra 210 til 283 medlemmer; altså væsentligt lavere end de 403 medlemmer i år. Der var i de fire år fra 305 til 359 udmeldelser, og de lå således på nogenlunde samme niveau som de 308 i første kvartal af 2024.

FOA Århus formand Mette Fuglsig Schjødt er glad for medlemsfremgangen.

- Det giver selvfølgelig respekt hos arbejdsgiverne, når kollegaerne bakker op om tillidsrepræsentanter og fagforening, og så er det lettere opnå forbedringer på arbejdspladserne, siger hun.

Fagforeningsformanden mener, at netop tillidsrepræsentanterne har en meget stor del af æren for fremgangen.

- De er rigtig gode til at tilbyde nye kollegaer medlemskab, og det giver resultater, vurderer Mette Fuglsig Schjødt