Skal grove fejl udløse Lotto-gevinst?

Århus Stiftstidende bragte dette læserbrev 4.maj:

Tænk hvis FOA næste år stillede det her overenskomstkrav: ”Ansatte på FOAs områder skal have ret til to års løn, hvis ledelsen beder dem stoppe på arbejdspladsen. Dette gælder også, hvis der på arbejdspladsen bevidst er begået grove retslige fejl, og også selvom fejlene er talrige og livstruende for borgerne.”

Jeg tænker, at folk ville opfatte kravet som absurd.

Men på Aarhus Universitetshospital har to direktører netop fået, hvad der svarer til 24 og 21 måneders løn. Det drejer sig om fratrædelsesgodtgørelser på 4.041.461 kroner og 3.447.282 kroner. Region Midtjyllands øverste ledelse har bedt de to direktører stoppe, fordi hospitalet har taget mere hensyn til økonomi, end de lovkrav, der gælder for ventetid på livsvigtige operationer. Direktørerne og regionen har indgået aftaler, der giver direktørerne ret til pengene, så alt er formelt set i orden.

Men hvorfor den store forskel på direktører og almindeligt ansatte, der risikerer bortvisning ved fejl og aldrig får udbetalt Lotto-gevinster, hvis de bliver fyret?

En typisk forklaring på den slags spørgsmål lyder, at ingen kvalificerede vil bære det tunge ansvar og være for eksempel hospitalsdirektører, hvis de ikke får aftaler om gyldne håndtryk. Og det er i hvert fald rigtigt, at der ikke er mange ubesatte stillinger som hospitalsdirektører rundt omkring.

Der er til gengæld rigtig mange stillinger i det offentlige, hvor det ikke er lykkedes at tiltrække for eksempel social- og sundhedspersonale. Så måske er løsningen på det problem, at FOA får opfyldt et overenskomstkrav om to års løn ved fyring – uanset hvad. En overenskomst er jo en aftale mellem to parter, og så er alt vel i orden?     

 

Mette Fuglsig Schjødt

Formand for FOA Århus

Christian X´s Vej 56-58

8260 Viby J