Politikerne skal tage ansvar i kræftskandale

Jyllandsposten bragte dette læserbrev 19.maj:

Regionsrådet i Region Midtjylland må nu gøre hvad de kan for, at kræftskandalen på Aarhus Universitetshospital ikke gentager sig. Hospitalets mave-tarm-kirurgiske afdeling har behandlet alt for mange patienter for sent og har ikke tilbudt dem den behandling i udlandet, som patienterne havde krav på, når hospitalet ikke selv kunne behandle dem til tiden. Alt tyder på, at forsinkelserne har haft fatale konsekvenser for nogle patienter, og det er helt forfærdeligt.

For det første bør regionspolitikerne indføre, at det er regionens fælles kasse, der dækker behandlinger i udlandet, så det ikke længere er den enkelte afdelingsledelse, der skal vælge mellem lovkrav og økonomi. Den ændring har Region Syddanmark for nylig besluttet, og i Østdanmark er det allerede en fælles kasse, som betaler.

For det andet bør regionspolitikerne bede Region Midtjyllands administrative ledelse beregne, hvor mange flere penge, staten skal give regionen, hvis den på alle områder skal kunne behandle alle patienter indenfor den behandlingsgaranti, som landspolitikerne har besluttet, at patienterne har. Og her skal administrationen selvfølgelig tage højde for, at regionen skal kunne tilbyde en løn og et arbejdsmiljø, der kan fastholde og tiltrække personale – eventuelt fra udlandet.

For det tredje bør regionspolitikerne rejse det beregnede beløb som et krav overfor regering og folketing. Da regionspolitikerne ikke kan inddrive skat, er det deres eneste mulighed for at sikre flere ressourcer.

Samtidig bør regionspolitikerne slå fast, at de ikke kan tage ansvar for at overholde behandlingsgarantierne, hvis regering og folketing ikke bevilger de nødvendige penge. I den situation bør regionspolitikerne kræve, at regering og folketing tager ansvaret og ændrer de behandlingsgarantier, som landspolitikerne selv har vedtaget. Så må regering og folketing fortælle befolkningen, hvilke sygdomme der skal have fatale konsekvenser for nogle patienter, selvom de kunne behandles, fordi landspolitikerne hellere vil bruge samfundets økonomiske ressourcer på andre ting.

For både hospitalspersonale, hospitalsledelse og regionsrådspolitikere gælder, at man har ansvaret for at ændre de ting, man kan gøre noget ved. Og at man derudover har ansvaret for at råbe op.

Regionspolitikerne bør tage deres ansvar seriøst nu.    

 

Mette Fuglsig Schjødt

Formand for FOA Århus

Christian X´s Vej 56-58

8260 Viby J