Sidste frist for opstilling af sektorformænd

FOA Århus sektorer har årsmøder her i efteråret, og tidsfristen for opstilling af sektorformænd udløber snart.

Du skal skynde dig, hvis du ønsker at stille op til formandsposten i en af FOA Århus sektorer eller har en kollega, som du synes skal stille op.

FOA Århus skal have kandidatforslagene til sektorformandsvalgene i Social- og sundhedssektoren samt Teknik- og servicesektoren senest d. 6. oktober 2019.

Til sektorformandsvalgene i Pædagogisk Sektor og Kost- og servicesektoren skal FOA Århus have kandidatforslagene senest d. 8. oktober 2019.

Sektorformændene bliver valgt for fire år.