Debatindlæg: En løsning for supersygehusene nu!

Regionsrådet i Region Midtjylland har på et budgetseminar den 22. maj besluttet, at Aarhus Universitetshospital, AUH, alligevel ikke skal spare 325 mio. kr. i 2019. I stedet bredes besparelsen ud over fire år. Derfor skal der ”kun” spares 150 mio. kr. i år. Konsekvenserne ville trods alt blive for store både for patienter og personale.

Det ændrer dog ikke ved, at AUH står med såkaldte engangsudgifter på 1 mia. kr., og det ændrer heller ikke ved, at det samlede personale kan se frem til nye sparerunder, hvis ikke Folketinget hjælper til med at dække underskuddet.

Det burde dog ikke komme bag på nogen, at AUH eller for den sags skyld de andre supersygehuse løber ind i så store budgetproblemer netop nu. Fra starten i 2008 har planerne for supersygehusene været underfinansieret, og regionerne har selv skulle finde de 40% af den samlede sum gennem besparelser og såkaldte effektiviseringer. Kort sagt har der skulle spares på driften hvert eneste år for at finde penge til investeringer i anlæg.

Allerede i 2013 påpegede Rigsrevisionen, at der kunne blive problemer med at finde effektiviseringerne. Ministeriet blev kritiseret for, at der ikke lå en samlet plan for effektiviseringerne, og man advarede mod generelle besparelser. Konsekvenserne af den faktiske underfinansiering ser vi nu. Det er blevet til generelle besparelser!

I tidsrummet fra 2011 og frem til i dag har det været personalet, der har måtte bære omkostningerne gennem evindelige besparelser og produktivitetsstigninger. Og det er sket, selv om alle faggrupperne har advaret om, at det går ud over den faglige kvalitet og arbejdsmiljøet. Samtidig er der gennemført den ene besparelse på bygningerne efter den anden for at overholde budgetrammen på 6.4 mia. kr., der hele tiden har været for stram.

Her og nu er det en god beslutning, regionsrådet har truffet. Men den udskyder kun problemet. Det kan reelt kun løses ét sted, og det er i Folketinget. Der skal en ny budgetbeslutning til for at hjælpe Region Midtjylland og AUH og de øvrige regioner, der vil komme i samme situation – hvis underfinansieringen fortsætter.

Det skal hverken være regionens øvrige sygehuse eller regionens sygehuspersonale, der fortsat skal kompensere for de oprindelige budgetterings- og planlægningsfejl. De politiske partier skal også bedømmes på, om de tør vedgå fejl og efterfølgende rette op.

Inge Jensen Pedersen
Formand for
FOA Århus
Christian X’s vej 56-58
8260 Viby J