Flere gode tilbud i Fagbladet FOA Århus
I Fagbladet FOA Århus finder du bl.a. rabatkuponer til halloween og jul i Tivoli Friheden.

Flere gode tilbud i Fagbladet FOA Århus

Dit lokale fagforeningsblads nyeste nummer indeholder blandt andet rabatkuponer til halloween og jul i Tivoli Friheden samt en invitation til fagforeningens store juletræsfest.

Skolernes efterårsferie nærmer sig, og oktober-nummeret af Fagbladet FOA Århus indeholder et godt ferietilbud. Bladet indeholder nemlig en kupon, der giver rabat på halloween i Tivoli Friheden.

Der er også tænkt på decembers store højtid, for der er samtidig en rabatkupon til jul i Tivoli Friheden, ligesom bladet inviterer til FOA Århus store juletræsfest. Billetsalget til juletræsfesten starter 29. oktober i FOA Århus reception.

Det nye nummer af Fagbladet FOA Århus indeholder også dagsordener til novembers sektorårsmøder samt flere artikler om hospitalsafdelingernes udflytning til AUH i Skejby.

Fagbladet FOA Århus udkom først i oktober, og alle medlemmer skulle nu have modtaget bladet.