SOSU-elev på prøve flere gange

Hvor mange gange skal en social- og sundhedselev være ansat på prøve? Det spørgsmål står centralt i en sag fra Odder Kommune, der har opsagt en social- og sundhedsassistentelev, fordi kommunen vurderer, at hun ikke kan gennemføre uddannelsen.

Odder Kommune mener, at eleven blev fyret i hendes tre måneders prøvetid, og at det derfor kan ske uden varsel, og selvom der ikke er helt særlige grunde til fyringen. Uden for prøvetiden skal der nemlig være meget store problemer med en elev, før en arbejdsgiver kan opsige en uddannelsesaftale og fyre eleven.

FOA Århus mener ikke, eleven var ansat på prøve, da hun blev fyret, fordi hun blev uddannet som social- og sundhedshjælper i Odder Kommune, inden hun startede på assistentuddannelsen.

Under sin hjælperuddannelse havde hun tre måneders prøvetid, og derfor skal hun ikke gennem en ny prøvetid, når hun fortsætter som assistentelev i den samme kommune. Det fastslår Undervisningsministeriet i en henvendelse til Social- og Sundhedsskolerne, som er sendt i kopi til blandt andre Kommunernes Landsforening:

”Efter mangeårig fast praksis i bl.a. Tvistighedsnævnet er der ikke en ny prøvetid i en uddannelsesaftale, som er indgået mellem en elev og en arbejdsgiver, der tidligere har haft en uddannelsesaftale, hvori der var tre måneders prøvetid, også selvom der er hengået noget tid mellem de to aftaler.”

I den konkrete sag fortsatte eleven endda på assistentuddannelsen umiddelbart efter, hun var færdig med hjælperuddannelsen.

Men Odder Kommune mener, at Undervisningsministeriets klare melding blot er en vejledning, som kommunen ikke behøver at rette sig efter. Derfor skal PASS, Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsassistentuddannelsen nu se på sagen. Her sidder repræsentanter for både FOA og KL, og hvis udvalget giver FOA Århus ret, vil eleven sandsynligvis få en erstatning.