Skriv under: Rent vand er en menneskeret

FOA og andre europæiske fagforeninger for offentligt ansatte indsamler nu underskrifter, der skal sikre, at det offentlige har kontrollen med vand og sanitet, så mennesker overalt i EU har adgang til rent vand. Samtidig skal EU også arbejde for, at mennesker i resten af verden har de samme rettigheder.

Baggrunden for underskriftsindsamlingen er, at vand og sanitet i stigende grad er blevet en handelsvare. Initiativtagerne vil have stoppet den udvikling, fordi rent vand er så vigtigt for mennesker, at alle bør have adgang til det.

Underskriftsindsamlingen skal lægge pres på EU, så spørgsmålet om adgang til rent vand kommer på den politiske dagsorden. Der er tale om et såkaldt europæisk borgerinitiativ, hvor målet er at indsamle en million underskrifter i mindst syv lande. Hvis det sker, skal EU-Kommissionen overveje, om den vil foreslå lovgivning på området, og der vil blive en høring i EU-parlamentet.

FOA Århus opfordrer til, at alle støtte initiativet med deres underskrift. Interesserede kan læse mere om borgerinitiativet og skrive under elektronisk her.

Det vil også være muligt at skrive under i FOA Århus’ reception.