Protest mod handicapbesparelser

Omkring 70 handicappede, pårørende og handicaphjælpere protesterede i går, fordi Århus Kommune lægger op til at forringe handicaphjælperordningen, den såkaldte BPA-ordning.

handidemo 1 564 190

Protesten foregik foran Århus Rådhus, hvor Århus Byråd behandlede et forslag om, at BPA-ordningen fremover skal være en såkaldt styrbar udgift. Det betyder, at kommunen afsætter et beløb, og det skal så række uanset, hvor mange der har brug for ordningen.

Trods protesterne vedtog byrådet ”styrbarheds-princippet”, som også indebærer, at kommunen fremover kan tage drastiske midler i brug, når den skal få pengene til at passe.

Kommunen kan således afskaffe hjælp til indkøb og madlavning og erstatte hjælpen med udbragt mad fra ældreplejen, mens nattevagter kan erstattes med hjemmeplejebesøg. Kommunen kan også udmåle noget af hjælpen, som det sker på ældreområdet, hvor der er bevilget et bestemt antal minutter til at hjælpe borgerne, når de for eksempel skal i seng.

handidmom 564 190

Og mest radikalt kan kommunen vurdere, at handicappede ikke længere kan varetage deres arbejdslederfunktion og fratage dem deres BPA-ordning.

Byrådets beslutning skaber usikkerhed blandt de handicappede, som ikke ved, hvilken hjælp de fremover vil modtage. Beslutningen skaber også usikkerhed blandt handicaphjælperne, som risikerer færre timer, delte vagter og fyringer.