Debatindlæg: Massivt spin om dækningsafgift

Borgmesterens og de borgerliges forlig om dækningsafgiften, en kommunal skat på erhvervsejendomme, bliver præsenteret med så meget spin, at man bliver helt rundtosset.

”Erhvervslivet betaler selv for Marselistunnelen”, lyder budskabet om et forlig, der fastslår, at Århus Kommune indtil 2020 skal bruge afgiftspenge på tunnelen, og at kommunen derefter gradvis vil droppe dækningsafgiften.

Den enkle sandhed er imidlertid, at den eneste reelle ændring er beslutningen om, at erhvervslivet ikke længere skal betale kommuneskat i Århus. For hvis politikerne intet ændrede, så ville dækningsafgiften fortsætte og bidrage til en kommunekasse, der ville betale til Marselistunnelen, da andre finansieringsmuligheder er ved at være udtømte.

Et mere reelt spørgsmål er derfor: Er det fornuftigt at afskaffe dækningsafgiften? Men også når folk debatterer det spørgsmål, er luften fuld af spin. Flere omtaler den beskedne promilleafgift, som en reel belastning for erhvervslivet. Intet tyder imidlertid på, at Århus sammenlignet med andre kommuner har problemer med at tiltrække virksomheder, tværtimod. Og da DI i 2008 spurgte sine medlemmer, hvad de prioriterede, når de skulle placere virksomheder, så var ”kommunale skatter og afgifter, eksempelvis dækningsafgiften” da også den mindst væsentlige faktor blandt fire muligheder. God infrastruktur, kvalificeret arbejdskraft og nærhed til kunder var alle vigtigere.

Det er derfor uforståeligt og urimeligt, at borgmester Jacob Bundsgaard vil afskaffe en kommunal indtægtskilde i en situation, hvor velfærden skranter i Århus Kommune. En langt mere oplagt ændring ville være at droppe en unødvendig udgift som Marselistunnelen. Som en lokal beboer, tidligere borgmester Flemming Knudsen, så rigtigt har påpeget, så er tunnel-beslutningen en dyr fejltagelse. I stedet burde kommunen lave en almindelig og langt billigere støjafskærmning langs Marselis Boulevard.