Pressemeddelelse: Langt færre pædagogmedhjælpere i institutionerne

Århus Kommune har i dag meget færre pædagogmedhjælpere ansat, end kommunen havde for to år siden. I samme periode har de kommunale daginstitutioner fået flere pædagoger.

- Det er urimeligt, at personalenedskæringerne ensidigt rammer pædagogmedhjælperne, og de be-tyder, at børnene samlet set har væsentligt færre voksne til at hjælpe sig end tidligere, siger Kirsten Normann Andersen, formand for FOA Århus, der organiserer pædagogmedhjælperne.

Udviklingen fremgår af tal fra Det Fælleskommunale Løndatakontor. De viser, at antallet af pædagogmed-hjælpere fra september 2009 til september 2011 faldt med hele 15,82 %, når man ser bort fra ekstraordi-nært ansatte som folk i løntilskud. I samme periode fik de århusianske daginstitutioner 1,17 % flere ordi-nært ansatte pædagoger. Slår man de to faggrupper sammen, så er det samlede fald på 4,58 %.

Også på landsplan bliver der færre og færre voksne i institutionerne, og det er baggrunden for, at regerin-gen og Enhedslisten i finansloven har givet kommunerne en ekstra pose penge, så de kan ansætte flere.

- I Århus bør kommunen bruge pengene på at ansætte flere pædagogmedhjælpere, da det er den faggruppe, som institutionerne har sparet på, mener Kirsten Normann Andersen.

Yderligere oplysninger og kommentarer:
Kirsten Normann Andersen 2631 3190