Har du fået dine fagblade?

FOA Århus har fået en del henvendelser fra medlemmer, der ikke har modtaget det lokale fagblad ”Nyt fra FOA Århus” og det landsdækkende ”Fagbladet FOA”.

Nyt fra FOA Århus     Fagbladet FOA
Det er derfor god grund til at være opmærksom på, om man har modtaget fagbladene. Alle medlemmer bør nu have fået januar-numrene af de to blade, og hvis nogle ikke har modtaget dem, kan medlemmerne kontakte FOA Århus.

Fagforeningen vil så sende bladene til medlemmerne og kontakte forbundet, som via distributører står for omdelingen, så de kan rette fejlene.

Kontakt FOA Århus på mail aarhus@foa.dk eller telefon 89 36 66 66