Godt regionalt forslag om sociale institutioner

FOA Århus støtter et forslag fra Danske Regioner, som foreslår, at kommunerne indtil videre ikke skal kunne overtage regionernes sociale institutioner.

- Det vil være fornuftigt at suspendere kommunernes ret til at overtage institutionerne, mener FOA Århus formand Kirsten Normann Andersen.

Det var kommunalreformen, der gav kommunerne ret til at overtage de sociale institutioner, hvilket i stort omfang er sket.

Udviklingen har imidlertid betydet, at ”højt specialiserede tilbud er lukket” og ”faglige miljøer spredt for viden”, som Danske Regioners formand Bent Hansen og næstformand Carl Holst skriver i et åbent brev til socialminister Karen Hækkerup:

- Det betyder, at de mennesker, som har svære og komplekse handicap og/eller sociale problemer, har svært ved at få den rette hjælp, vurderer regionernes to topfolk, som i brevet kalder situationen for ”et utilgiveligt svigt”.

Regeringen har lovet, at der skal ske en evaluering af kommunalreformen og arbejdsfordelingen mellem kommuner, regioner og stat. På den baggrund foreslår regionerne, at socialministeren suspenderer kommunernes overtagelsesret, indtil evalueringen har vist, hvordan arbejdsdelingen fremover skal se ud. Selv peger regionerne på, at der skal et tilstrækkeligt stort befolkningsgrundlag til for at drive højt specialiserede sociale institutioner. Og Kirsten Normann Andersen er enig.

- I FOA Århus har vi flere gange oplevet, at kommunerne har haft svært ved at drive den type institutioner, siger hun.