Forvirring om ansættelsesstop

Hvis Århus Kommune har droppet sit ansættelsesstop, hvorfor kan min arbejdsplads så ikke ansætte nye medarbejdere? Det spørgsmål kan mange kommunalt ansatte med rette stille.

Ved nytårstid erklærede borgmester Jakob Bundsgaard nemlig, at Århus Kommune nu kunne droppe det ansættelsesstop, som kommunen havde indført efter de store sparerunder. Alligevel har mange kommunale institutioner og virksomheder stadig lukket for ansættelser.

Forklaringen er, at selvom kommunen har droppet det generelle ansættelsesstop, så kan de enkelte magistratsafdelinger eller kommunale arbejdspladser godt opretholde et stop helt eller delvist.

I Børn- og Unge afdelingen fastholder kommunen eksempelvis ansættelsestoppet for pædagogmedhjælpere, selvom stoppet har ramt faggruppen særligt hårdt, fordi udskiftningen blandt pædagogmedhjælpere er forholdsvis høj. Begrundelsen er, at udliciteringen af skolerengøring har skabt et behov for at omplacere medarbejdere herfra. Ansættelsesstoppet for tidsbegrænset ansatte er dog ophævet.

Et andet eksempel er Sundhed og Omsorg, der har valgt at fastholde et ansættelsesstop på magistratsplan.

Heller ikke i de to andre magistratsafdelinger ser jobsituationen lys ud for FOAs faggrupper. I den økonomisk hårdt pressede Sociale Forhold og Beskæftigelse har vi eksempler på, at arbejdspladser endda har afvist at ansætte barselsvikarer. Og i Teknik og Miljø er nye udliciteringer på vej, som kan skabe behov for nye omplaceringer.