FOA ønsker regional rygetolerance

FOA Århus ønsker, at rygere skal have mulighed for at ryge på regionale arbejdspladser, og at det skal ske på en måde, så de ikke generer andre. Meldingen kommer, efter politikerne i regionsrådet har vedtaget en ny rygepolitik for Region Midtjylland.

Ryger

Politikken betyder, at det fremover er de lokale ledelser, der sammen med medarbejderrepræsentanterne beslutter om de ansatte må ryge på regionale arbejdspladser. Det skal så ske på afgrænsede områder, og det kan for eksempel være i et rygeskur, mens de ansattes rygning i udgangspunktet er forbudt på regionens hospitaler, institutioner og udendørsarealer samt i regionshusene og regionens køretøjer.

Samtidig besluttede regionsrådet, at regionens overordnede samarbejdsudvalg, RMU, skal vurdere, hvordan Region Midtjyllands ansatte vil opfatte et totalt rygeforbud, der gælder for alle ansatte i arbejdstiden.

FOA Århus repræsentant i RMU, Social- og sundhedssektorens formand Jette Ohlsen, har en klar holdning til spørgsmålet:

- Jeg mener, at politikerne skal udstikke rammer, som sikrer, at rygerne ikke generer andre, når de ryger. Men der skal være plads til forskellighed, så der bør ikke være et totalt forbud, siger hun.
Tilhængere af et totalt rygeforbud har blandt andet peget på, at det er paradoksalt, hvis man tillader sundhedsskadelige aktiviteter på et hospital, men det argument holder ikke, mener Jette Ohlsen.

- Hvis sygehuspersonalet virkelig skal holde sig fra sundhedsskadelige aktiviteter, så skal vi i den grad opstramme personalepolitikken og ensrette de ansatte. Så skal vi jo for eksempel forbyde kage og slikspisning i arbejdstiden. Eller hvad med bilparkering på regionens matrikler, det er jo sundere at cykle på arbejde, siger hun.

For patienter og pårørende er den nye rygepolitik mere lempelig end for personalet. Regionspolitikerne fastslår, at almindelige borgere fortsat skal have mulighed for at ryge på regionens hospitaler og institutioner. Det skal dog også ske på særligt udpegede arealer, for eksempel et rygeskur.