Fejl: Trak 55 % i skat fra alle timelønnede

De timelønnede i Århus Kommune, vikarer og andre løst ansatte, har alle betalt for meget i skat.

Trak fejlagtigt 55% i skatDe timelønnede får løn midt i måneden, og da deres løn kom midt i januar havde firmaet KMD trukket 55 % af alle de timelønnedes løn og overført pengene til Skat. Århus Kommune har udliciteret sine lønudbetalinger til KMD, som siden 1. november 2011 har stået for kommunens løn.

Århus Kommune og KMD har erkendt fejlen og er ved at udbetale acontobeløb til de timelønnede. Der kan være tale om forholdsvis mange penge, da udbetalingen midt i januar ikke tog hensyn til de timelønnedes fradrag og den kendsgerning, at de fleste har en trækprocent på 31-34 %.