Får penge tilbage fra advokater

Det er en god idé først at gå til sin fagforening og ikke en advokat, hvis man får en arbejdsskade.

Får penge tilbage fra advokater

Den melding kan Merete Mouritsen skrive under på. Hun er uddannet social- og sundhedsassistent og fik i 2003 og 2004 nogle alvorlige arbejdsskader. FOA hjælper gerne medlemmerne i arbejdsskadesager, men Merete Mouritsen gik til et advokatfirma.

- I dag spørger jeg mig selv om, hvorfor jeg gjorde det. Men jeg var i en meget presset situation, fordi jeg havde mange smerter og samtidig skulle deltage i arbejdsprøvninger, hvor der blev sat spørgsmålstegn ved, om jeg nu var så skadet. I den slags situationer, tænker man ikke altid klart, forklarer hun.

Advokatfirmaet hjalp hende i arbejdsskadesagen og krævede 102.500 kr. for indsatsen. Samtidig henviste de hende til et andet privat advokatfirma, som skulle tage sig af en såkaldt erstatningsansvarssag, som Merete Mouritsen kunne føre, hvis det var arbejdsgiverens skyld, at hun kom til skade. I den sag mente det nye advokatfirma, at der var brug for en såkaldt syns- og skønsvurdering, der kunne se på arbejdsforholdene, og at den vurdering ville koste 25.000 kr.

Efter den melding gav Merete Mouritsens kæreste hende et godt råd: Gå i FOA!

FOA Århus bad forbundets advokater gennemgå sagen, og de fandt alvorlige fejl i det private firmas håndtering af erstatningsansvarssagen. Derfor overtog FOAs advokater sagen, som blev afsluttet med et forlig, hvor arbejdsgiveren betalte 15.000 kr. for svie og smerte. Samtidig opgav advokatfirmaet at kræve et salær på 29.350 kr., som de ellers havde ment, at Merete Mouritsen skyldte dem.

FOAs advokater fandt også fejl hos det første advokatfirma, som i arbejdsskadesagen havde taget et alt for højt salær. Arbejdsskadestyrelsen havde ganske vist givet Merete Mouritsen en erstatning, men advokatfirmaet havde ikke gjort noget særligt for hende, da hun ikke fik flere penge, end arbejdsskadesstyrelsen selv var kommet frem til. Og endelig havde firmaet ikke fortalt Merete Mouritsen, at hun kunne få gratis hjælp i sin fagforening, selvom de er forpligtet til det. FOAs advokater kontaktede advokatfirmaet, som nu har accepteret at Merete Mouritsen får godt halvdelen af salæret igen, nemlig 52.000 kr.

- Hvis mine børn eller andre, jeg kender, får en arbejdsskade, vil jeg helt sikkert anbefale dem at gå i deres fagforening først, siger hun.