Debatindlæg: Ledige får skyld for kommunalt rod

I JP-Århus d. 29. august tilsviner Sundheds- og Omsorgsdirektør Hosea Dutschke arbejdsløse social- og sundhedsassistenter, som han beskylder for at boykotte et jobrotationsprojekt.

Sandheden er imidlertid, at det er kommunal inkompetence, som har givet projektet problemer.

FOA Århus har nemlig sikret, at tilstrækkeligt mange interesserede SOSU-assistenter kontaktede kommunen om projektet, og den indsats indstillede vi først, da kommunen selv meddelte os, at der var tilstrækkelig mange henvendelser.

I FOA Århus var vi således meget overraskede over Hosea Dutschkes udbrud og har derfor kontaktet mange af de interesserede social- og sundhedsassistenter, som ikke har fået vikariater i jobrotationsprojektet, og som den såkaldte omsorgsdirektør altså har lagt for had. Rundringningen viser, at det er kommunalt rod og en udbredt ligegyldighed overfor projektet, som har skabt problemer.

Nogle interesserede blev først kontaktet dagen før direktørens svada, selvom FOA Århus for længe siden fortalte, at de gerne ville deltage i rotationsprojektet. Og først efter FOA Århus rykkede, tog kommunen kontakt. Andre interesserede har oplevet at komme til samtale, uden at de blev meddelt et resultat, mens andre igen er blevet afvist med tynde begrundelser som for eksempel, at arbejdspladsen hellere ville have en person i almindelig aktivering.
I andre tilfælde er de interesserede kommet i uddannelse og arbejde andre steder, uden at kommunen tilsyneladende har registreret det; i et par tilfælde skete det sjovt nok i den anden del af rotationsprojektet, som skal foregå på Århus Universitetshospital.

Der er altså mildt sagt plads til forbedringer, når det gælder den måde Århus Kommune – Jobcenteret samt Sundhed og Omsorg - behandler arbejdsløse på.


Afdelingsformand Kirsten Normann Andersen
FOA Århus
Christian X´s Vej 56-58
8260 Viby