Debatindlæg: Leder bygger på fejl

Det er åbenbart lykkedes sundheds- og omsorgsdirektør Hosea Dutschke at misinformere JP Århus’ lederskribent så meget, at lederen d. 30. august videreformidler direktørens forkerte påstande. Hosea Dutschke påstår, at arbejdsløse social- og sundhedsassistenter nægter at deltage i et jobrotationsprojekt, hvor der er mødepligt.

Og den misinformation passer vist alt for godt til de fordomme lederskribenten selv har overfor arbejdsløse.

Virkeligheden ser derimod helt anderledes ud.
De arbejdsløse har således ikke mødepligt til rotationsprojektet, som Hosea Dutschke og lederskribenten påstår, og det skyldes den måde som kommunen selv har valgt at konstruere projektet på.

Interessen har imidlertid været så stor, at tilstrækkeligt mange social- og sundhedsassistenter gennem FOA Århus har henvendt sig til kommunen, fordi de helt frivilligt ville deltage i projektet. Derefter er rigtig meget tilsyneladende gået galt i Århus Kommune.

Flere arbejdsløse FOA medlemmer hørte faktisk først fra kommunen samtidig med, at direktøren tilsvinede dem, selvom de mange uger tidligere havde meldt sig til projektet. Andre har været til samtaler, uden arbejdsgiveren har meddelt dem et resultat. Og 29. august, den dag direktøren misinformerede befolkningen i JP Århus, fik et interesseret FOA medlem først besked på, at der slet ikke var flere ledige pladser i projektet og kort efter, at der vist alligevel var en enkelt plads, hun kunne søge.

JP Århus’ lederskribent nævner et paradoksproblem. Det virkelige paradoks er, at når arbejdsgivere og medier fortæller om ledige jobs, der ikke kan blive besat, så eksisterer de ledige jobs sjældent i virkeligheden.

Sådan er det i dette tilfælde, ligesom det var tilfældet, da fagforbundet Metal forleden i landsdækkende medier annoncerede efter arbejdsgivere med ubesatte job og blot fik to henvendelser.
Direktører, lederskribenter og andre højtlønnede bør skamme sig over at mistænkeliggøre mennesker, hvis eksistensgrundlag er truet af arbejdsløshed.

Næstformand Inge Jensen Pedersen
FOA Århus
Christian X´s Vej 56-58
8260 Viby J