Bøgeskovhus bliver udliciteret

På trods af massive protester har Århus Kommune valgt at se bort fra egne retningslinjer og vedtog i går at udlicitere Plejeboligerne Bøgeskovhus, uden at medarbejderne får lov til selv at byde på opgaven.

Der var en god, men noget nervøs stemning blandt medarbejderne, da de onsdag d. 13. september modtog byrådsmedlemmerne på vej ind til byrådsmødet.

Medarbejderne ville gerne selv byde på udliciteringen, og havde sammen med FOA Århus mandag d. 3. september fremlagt deres synspunkter og holdninger overfor Sundhed- og Omsorgsudvalget. De påpegede blandet andet, at det er Århus Kommunes egne retningslinjer, at tilbyde medarbejderne at byde på driften. Det gøres blandt andet for at kontrollere, om de bud der kommer fra private virksomheder er konkurrencedygtige på både pris og kvalitet.

Inge
Mange af de lokalvalgte stoppede op til en snak, men desværre rakte de mange venlige og forstående holdninger ikke til en ændring i indstillingen fra magistraten.

Derfor mente medarbejderne, at de burde have mulighed for at byde, fordi de mener, at der er en række områder, hvor de kan gøre det bedre. Blandt andet ved selv at lave mad, selv at tilrettelægge vagtplaner, selv at sørge for at vikarbudgettet bliver brugt rigtigt, selv at stå for indkøb i stedet for at være afhængig af dyre indkøbsordninger samt kun dokumentere, når det er til gavn for borgerne.

Men mødet med udvalget var åbenbart forgæves; i hvert fald anbefalede et enigt udvalg indstillingen fra Sundhed- og Omsorg, og derfor forsøgte medarbejderne med en sidste appel før byrådsmødet.

Medom Bjerregaard
Alle bar T-shirts med teksten: ”Vi vil ikke sælges! Slip medarbejderne på Bøgeskovhus fri!”, men det havde desværre ikke den store effekt på politikerne.

Et af medarbejdernes andre væsentlige argumenter var, at der ikke er nogen forskning eller praktisk erfaring, der viser, at plejeopgaver bliver bedre af at blive privatiseret. Der er tværtimod eksempler på, at normeringen falder, og serviceniveauet bliver dårligere.

Der var masser af forståelse for synspunkterne blandt byrådsmedlemmerne, men stort set samtlige partier stemte alligevel for forslaget, og nogen ansatte oplever det som en politisk rævekage. De mener, at forslaget bygger på en studehandel med de Konservative og Venstre, der som modydelse stemte ja til budgettet 2012.

Kun Enhedslistens enlige byrådsmedlem stemte i mod forslaget, og det var ikke nok til at stoppe udliciteringen.

Ango Thomas

Se indstillingen fra forvaltningen her

Se medarbejderrepræsentanternes høringssvar her