Debatindlæg: Virkelighedsfjerne Midttrafik

Midttrafiks ledelse lever tilsyneladende i en virkelighed, der ligger langt fra den, hvor vi andre befinder os.

I en JP-Århus artikel søndag d. 5. januar forklarer Midttrafiks HR-chef Lise Terkildsen således, at selskabet har fyret kontrollører, fordi der blandt kontrollørerne var en modstand mod effektiviseringer.

Påstanden er absurd, fordi ikke en eneste kontrollør er blevet fyret, efter der var en kritik af kontrollørens arbejdsindsats eller effektivitet. Og fordi Midttrafik har betalt 100.000 kr. i godtgørelse til de to kontrollører, hvis fyringssager p.t. er afgjort. Jeg går ud fra, at Midttrafik ikke sviner med skatteborgernes penge, så trafikselskabet kaster næppe den slags beløb efter personer, der ikke vil passe deres arbejde.

Kontrollørerne har aldrig protesteret mod en effektiv billetkontrol, og det er faktisk kontrollørerne og ikke ledelsen, der hver dag tjekker billetter ude i virkeligheden – langt fra Midttrafiks trygge kontorer i Højbjerg. Kontrollørerne har derimod protesteret, fordi de ikke længere må udvise konduite overfor børn, udviklingshæmmede, psykisk syge, forvirrede ældre og andre, der ikke har gyldig billet, men tydeligvis ikke har villet snyde. Alle skal have en kontrolafgift.

I dette og flere andre spørgsmål har Midttrafiks ledelse haft en gammeldags ledelsesstil, hvor ledelsen kræver kæft, trit og retning, og hvor intet er til diskussion. Denne ledelsesstil skaber et alvorligt belastende psykisk arbejdsmiljø, som Arbejdstilsynet da også følger tæt.

Midttrafiks ledelse kan skabe pæne statistikker og for eksempel mindske sygefraværet ved at fyre de syge. Eller ledelsen kan øge antallet af kontrollerede busser, som det er sket, fordi ledelsen ikke har det samme fokus som tidligere på, at kontrollørerne skal stige på bussen overalt i kommunen – også i zonerne 3 og 4. Det er selvfølgelig lettere at kontrollere mange busser, hvis 85 % af de kontrollerede busser er i zonerne 1 og 2, og kontrollørerne eksempelvis kan køre frem og tilbage mellem Park Allé og Busgaden.

Midttrafiks ledelse er god til at lave nydelige tal, men har store problemer med at drive selskabet på en måde, der er anstændigt overfor skatteborgerne, passagererne og de ansatte.

Afdelingsformand Kirsten Normann Andersen
FOA Århus
Christian X´s vej 56-58
8260 Viby