Valget er udskrevet

FOA Århus opfordrer danskerne til at vælge velfærden.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen har udskrevet folketingsvalg, som bliver afholdt den 15. september. Valget er måske særligt vigtigt for FOA’s medlemmer, fordi de fleste af os er offentligt ansatte. Derfor har politikernes beslutninger direkte betydning for os; ikke bare når de handler om arbejdsmarkedsforhold, men også når de gælder finansiering og styring af den offentlige sektor.

Derfor vil være FOA være aktiv under valgkampen og sætte fokus på de emner, der er særligt vigtige for medlemmerne, så alle ved, hvad de forskellige partier står for, når de skal sætte deres kryds. Afdelingen håber, at mange vil deltage i aktiviteter og diskussioner.


Fokus på efterløn

Efterlønnen er et vigtigt emne, fordi FOA’s medlemmer er blandt de mest nedslidte lønmodtagergrupper og storforbrugere af ordningen. Samtidig stiger arbejdsløsheden, og den økonomiske krise ser ud til at blive værre. I den situation er det særligt absurd, at regeringen vil tvinge nedslidte mennesker til at blive på arbejdsmarkedet.

Alle partier har meldt ud, hvordan de stiller sig til efterlønnen, og det ser ud til, at de traditionelle arbejderpartier, S, SF og Enhedslisten skal opnå flertal alene; ellers forsvinder efterlønnen efter valget. Sådan et valgresultat er imidlertid ikke fuldstændig utænkeligt og blev registreret i en meningsmåling så sent som i februar 2011.


Mindre bureaukrati

En anden vigtig sag for FOA’s medlemmer er, at kommuner og regioner får frit valg, når det gælder frit-valgs-ordninger og andre former for udlicitering, så de selv kan bestemme, om de vil udlicitere. Den nuværende regerings krav om stadigt flere udliciteringer har sammen med andre statslige krav og regler skabt et dyrt kontrolbureaukrati i kommuner og regioner, mens de økonomiske gevinster oftest er svære at finde. FOA har længe kritiseret bureaukratiets vækst, og det er positivt, at SF og S har lovet at vende udviklingen.

Spørgsmålet om ”Lighed i Sundhed” har også stor betydning for FOA-medlemmer, både som patienter og ansatte i det offentlige sundhedsvæsen. Det vil skabe mere lighed og i øvrigt også en mere effektiv sundhedssektor, hvis politikerne afskaffer fradraget for private sundhedsforsikringer, der skaber ulighed blandt borgerne og udbygger det offentlige sundhedsvæsen frem for at overbetale private sygehuse.


Nulvækst betyder besparelser

Endelig kræver borgernes velfærd og sundhed og de ansattes arbejdsmiljø, at der er en økonomisk vækst i kommuner og regioner. Regeringens krav om nul-vækst betyder reelt massive besparelser, der rammer hårdt blandt de svageste borgere og det personale, som hjælper dem.

I FOA-Århus vil vi forsøge at skabe den størst mulige opmærksomhed om disse emner både før og efter valget. Erfaringerne med røde flertal i kommuner og region samt KL og Danske Regioner siger os nemlig, at en ny politik ikke opstår af sig selv. En ny politik kræver en aktiv fagbevægelse, der tydeligt stiller de krav, som betyder mest for medlemmerne.