Debatindlæg: Urealistiske serviceniveauer i ældreplejen

Århus Byråd behandler onsdag d. 24. august 2011 et forslag om, at byens ældrepleje i 2012 får et uændret serviceniveau. Forslaget kommer fra Magistraten for Sundhed og Omsorg, der lige så godt kunne bede byrådet vedtage, at jorden er flad.

Som hele byen ved, har byrådet tidligere vedtaget de massive budgetbesparelser, som Sundhed og Omsorg selv foreslog under den sidste spareproces. Derfor vil det i praksis være umuligt at fastholde et uændret serviceniveau.

Et eksempel er, at ældreplejens nattevagter nu i udgangspunktet skal arbejde alene. I takt med, at denne ændring i praksis bliver indført flere og flere steder, vil de ældre risikere at måtte vente længere, hvis de skal på toilettet eller have anden hjælp om natten.

Et andet eksempel er, at politikerne på forhånd har vedtaget, at såkaldt velfærdsteknologi skal sikre et mindre personaleforbrug. Hvis ikke den ny teknologi fuldt ud giver de forventede effektiviseringsgevinster, så vil det også sætte serviceniveauerne under pres.

Talrige sparerunder betyder, at ældreplejens personale ikke kan løbe hurtigere, så byrådet flygter fra ansvaret og fra virkeligheden, hvis de først vedtager millionbesparelser og dernæst uændrede serviceniveauer. Jorden vil stadig være rund, og det vil så være op til de lokale ledelser at gennemføre de serviceforringelser, som i virkelighedens verden betyder, at budgetterne kan hænge sammen.

Hvis byrådspolitikerne rent faktisk ønsker uændrede serviceniveauer, bør de tage deres ansvar alvorligt og annullere besparelserne på ældreplejen.