Unødvendige besparelser truer i Århus

Århus Kommune kan undgå de voldsomme besparelser, der indgår i det budgetforlig, som et flertal i Århus Byråd har vedtaget. Rød bloks valgsejr ændrer nemlig forudsætningerne bag budgetforliget, der vil spare 220 millioner kroner i 2012 og 300 millioner kroner i 2013, vurderer FOA Århus.

Unødvendige besparelser i Århus

Mange af besparelserne betyder alvorlige forringelser for borgerne og de ansatte, som hjælper dem. For eksempel vil kommunen skære ned på de ældres rengøring og sende vuggestue- og dagplejebørn tidligere i børnehave.

Men kommunens budgetter regner med den borgerlige regerings nulvækstkrav, selvom rød blok vil tillade vækst i kommunerne. Et mere fornuftigt udgangspunkt kunne være en kommunal vækst på 1,4 %, som Socialdemokraterne og SF lovede under valgkampen, foreslår FOA Århus.

Samtidig har alle partier i rød blok lovet et opgør med bureaukrati og kontroltyranni. Flere partier har for eksempel foreslået, at kommunerne skal have frit valg, når det gælder udliciteringer, så de selv kan vælge, om de vil bruge ressourcer på dyre udbudsforretninger.

Det er derfor absurd, at budgetforliget vil bruge endnu flere ressourcer på udliciteringer, der med garanti koster penge, og hvor gevinsten er usikker, mener FOA Århus. I stedet bør et nyt budget indregne de besparelser, som kommunen kan opnå, hvis kommunerne får lov at droppe de såkaldte frit valgs ordninger og andre former for udliciteringer.

Derudover kan kommunen bruge de mange forslag til bureaukratibesparelser, som FOA og andre stillede under sidste års spareproces, og som ikke er brugt endnu. Der er ganske vist også besparelser på bureaukrati og ledelse blandt Århus Kommunes spareforslag i år, men desværre langt flere forslag, der forringer servicen og de ansattes arbejdsforhold.

FOA Århus opfordrer til, at Århus Kommune i stedet laver lave nye budgetter, der bygger på, at kommunen sandsynligvis kan bruge flere penge, end hvis VK-regeringen var fortsat, ligesom kommunen lettere vil kunne spare på bureaukrati.