Debatindlæg: Underlig kritik af AT-klage

JP- Århus har flere gange omtalt, hvordan de nye århusianske buskøreplaner er så stramme, at passagererne oplever aflyste busser, mens chaufførerne får et belastet arbejdsmiljø.

Undervejs har FOA Århus og vores tjenestemandsansatte medlemmers arbejdsmiljørepræsentanter hos Busselskabet Århus Sporveje fået kritik, fordi vi har bedt Arbejdstilsynet gribe ind.

Kritikken er underlig af flere grunde.

For det første bygger vores klager på talrige henvendelser, der kommer fra utilfredse chauffører. Og arbejdsmiljørepræsentanterne har selvsagt klaget over forholdene internt, før de og FOA bad Arbejdstilsynet gribe ind. Diverse ledelser hos Århus Sporveje, Midttrafik og Århus Kommune har altså haft alle muligheder for at ændre de kritisable og arbejdsmiljøbelastende forhold, før de igangsatte de nye buskøreplaner.

Det er derfor besynderligt, at de 3F-organiserede repræsentanter for de overenskomstansatte chauffører er splittede, og ikke alle støtter klagen til Arbejdstilsynet. Det ændrer dog ikke på, at fem ud af syv arbejdsmiljørepræsentanter støtter klagen.

Kritikken er også underlig, når den bygger på, at arbejdsmiljørepræsentanterne klager over en vagtturnus, selvom 85 % af chaufførerne har fået deres 1. eller 2. prioritet opfyldt. For chaufførerne har kun haft mulighed for at ønske vagtturnusser, der belaster arbejdsmiljøet. Og der er vel at mærke tale om belastninger, som Arbejdstilsynet tidligere har kritiseret hos Århus Sporveje og Midttrafik, for eksempel lange vagter. Arbejdsmiljøet er altså ikke i orden, selvom chaufførerne har haft mulighed for at vælge mellem pest og kolera.

Kritikken er imidlertid allermest underlig, fordi den grundlæggende handler om, at vi overhovedet har bedt Arbejdstilsynet om hjælp. Arbejdstilsynet har jo netop ekspertisen og myndigheden, og det er i sidste instans Arbejdstilsynet, som kan pålægge Busselskabet at sikre et ordentligt arbejdsmiljø.