Store erstatninger til efterlønsmodtager

En tidligere social- og sundhedsassistent, Kirsten Reuss-Schmidt, har fået et par store arbejdsskadeserstatninger, efter hun er gået på efterløn.

Den 62-årige kvinde arbejdede på Lokalcenter Tranbjerg, da hun i marts 2010 var udsat for en arbejdsulykke. Under et bleskift på en ældre borger greb borgeren fat i hende og rykkede så kraftigt, at Kirsten Reuss-Schmidt fik smerter i nakken og den ene skulder.

Arbejdsskadestyrelsen anerkendte i sommeren 2010 skaden som en arbejdsskade, men vurderede på det tidspunkt ikke, at hun skulle have erstatning for mén eller tab af erhvervsevne.

Skaden betød imidlertid, at Kirsten Reuss-Schmidt blev langtidssygemeldt og senere opsagt, og da hun havde muligheden, gik hun på efterløn i efteråret 2010. FOA Århus havde noteret sig, at afdelingen skulle følge, hvordan kvindens arbejdsskade udviklede sig og kontaktede hende derfor i januar 2011.

På det tidspunkt overvejede Kirsten Reuss-Schmidt at melde sig ud af FOA, fordi hun ikke længere var erhvervsaktiv, men blev som medlem, da FOA Århus foreslog at genoptage hendes arbejdsskadesag.

- Jeg havde aldrig selv orket at rejse sagen igen, for jeg følte mig slidt ned af fyringssagen og af hele systemet, siger Kirsten Reuss-Schmidt.

FOA Århus fik sagen genoptaget og i sommeren 2011 fik hun omkring 90.000 kr. i erstatning for mén. Og nu har Arbejdsskadestyrelsen så afgjort, at efterlønsmodtageren skal have ca. 280.000 kr. for sit erhvervsevnetab. Begge beløb er skattefri.