Støvsugning stadig kommunal opgave

Støvsugning kan stadig være en del af den kommunale service overfor århusianske ældre.

Det står klart, efter Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde mandag d. 12. december. Her behandlede udvalget et forslag fra budgetforligspartierne, der havde aftalt, at støvsugning pr. 1. januar 2012 ikke længere skulle være ”en del af serviceniveauet for praktisk hjælp og pleje” i Århus Kommune.

I stedet foreslog partierne, at de ældre kunne købe en robotstøvsuger eller få familiemedlemmer til at støvsuge.

Sundheds- og Omsorgsudvalget ønskede imidlertid at præcisere, ”at der er tale om en ændring af serviceniveauet, men at støvsugning stadig gives efter en konkret individuel vurdering. Bevillingen gives, hvor der er særlige sundhedsfaglige årsager til bevilling af støvsugning.”

Det vil nu vise sig, om udvalgets præcisering får nogen praktisk betydning.

Århus Byråd skal behandle sagen onsdag d. 21. december. Bliver ændringen vedtaget her, skal Sundhed og Omsorg vurdere de omkring 7400 århusianere, som i dag får kommunal støvsugerhjælp, og beslutte om de fortsat skal have hjælpen.

Budgetforligspartierne vil spare 5-6 millioner kroner på ændringen, som de fra 2013 vil bruge på kommunale innovations- og bufferpuljer.