FOA Århus stemte ja

Et klart flertal blandt FOA Århus’ medlemmer stemte ja til de nye overenskomster på de kommunale og regionale områder. Men stemmeprocenten var lav.

Blandt de kommunalt ansatte stemte 78,8 % ja, mens 21,2 % sagde nej. Her stemte 30,53 % af de stemmeberettigede.
De regionalt ansatte godkendte også deres overenskomst, og her var 73,2 % af de afgivne stemmer for, mens 26,8 % var imod. 33,75 % af de regionalt ansatte FOA-medlemmer stemte.
På landsplan var afgørelserne endnu klarere; 85, 1 % stemte ja til den kommunale overenskomst, og 79, 8 % sagde ja til den regionale. Stemmeprocenterne var også lidt højere på landsplan, hvor 32,21 % deltog i den kommunale afstemning, og 35,12 % deltog i den regionale.