Statsansatte stemte ja

Også FOAs statsansatte medlemmer har sagt ja til deres overenskomstforlig. 80,1 % stemte ja til forliget på statens område, mens 19,9 % sagde nej. Stemmeprocenten var 29,5 %. I forvejen var FOAs forlig på de kommunale og regionale områder blevet vedtaget med stort flertal.
FOA Århus har omkring 25 statsligt ansatte medlemmer, der typisk er ansat i kantiner, for eksempel i Århus Arrest og på uddannelsessteder som Aarhus Tech.