SOSU-assistenter tager ny akademiuddannelse

På Århus Social- og Sundhedsskole har det første hold studerende nu taget den nye akademiuddannelse i sundhedspraksis.

Ny adademiuddannelse for SOSU-assistenter

17. juni holdt skolen dimission for fire social- og sundhedsassistenter, som har gennemført akademiuddannelsen, der er en 1-årig videregående voksenuddannelse indenfor social- og sundhedsområdet.

Uddannelsen skal overordnet set kvalificere til, at folk fagligt og metodisk kan analysere praktiske problemstillinger indenfor sundhedsområdet, så de kan varetage funktioner på specialist- eller mellemlederniveau. Det kan for eksempel være at sikre, at folk får et sammenhængende behandlingsforløb, hvis de først er patienter på et sygehus og derefter skal have hjælp af en kommune.

FOA Århus ønsker de fire social- og sundhedsassistenter tillykke med, at de har afsluttet akademiuddannelsen.