Skal vi arbejde 12 minutter mere?

Hvad mener du, at en ny regering skal gøre for at sikre velfærden? Og hvilke aftaler mener du, at fagbevægelsen skal lave med en ny regering?

FOA Århus vil gerne have dine bud på, hvad fagbevægelsen skal mene i de såkaldte trepartsforhandlinger, der sandsynligvis kommer efter et valg.
Derfor holder afdelingen medlemsmøde mandag den 4. april 2011 kl. 19.00 – ca. 21.00 hos FOA Århus i kantinen. Her byder FOA Århus på en kop kaffe eller te samt kage, så interesserede må gerne tilmelde sig hurtigst muligt her på hjemmesiden eller på mail aarhusuddannelse@foa.dk eller tlf. nr. 8936 6666 med oplysning om cpr-nr. og ”9741-11-13-11”.

Under trepartsforhandlinger kan en ny regering og arbejdsmarkedets parter forhandle om en lang række emner, der har stor betydning for lønmodtagerne som for eksempel arbejdstid og dagpenge.
FOA forbereder sig på at levere input til kommende trepartsforhandlinger og har derfor lavet debatoplægget ”Flere hænder”.
På medlemsmødet vil oplægget blive gennemgået, og der vil være debat, hvor medlemmerne kan give deres bud på, hvordan fremtidens velfærd skal finansieres.

Flere hænder 

Download »Flere hænder« 

Tilmeld dig her