Se medlemsarrangementer i januar-bladet

Januar-nummeret af afdelingsbladet ”Nyt fra FOA Århus” vil præsentere en lang række spændende medlemsaktiviteter, som bliver gennemført i første halvår af 2012.

Søs Egelind kommer og holder foredrag i FOA Århus
Ét af arrangementerne i FOA Århus i det nye år er et foredrag med Søs Egelind.
  Blandt de mange aktiviteter er ”Stress-barometret”, som er et foredrag med Søs Egelind, der fortæller, hvordan humor kan mindske stress på arbejdet. Også biograffilmen ”Det stærke køn”, flere IT-kurser og en del interessante møder er blandt tilbuddene.

Kort efter nytår modtager FOA Århus medlemmerne det nye nummer af ”Nyt fra FOA Århus”, og her vil interesserede altså kunne læse mere om aktiviteterne, og hvordan man tilmelder sig. 

I det nye år vil det desuden være muligt at orientere sig om aktiviteterne på www.foa-aarhus.dk, og her vil man også kunne tilmelde sig.