Debatindlæg: Robotstøvsugning hos svage ældre er en kommunal opgave

Århus Stiftstidendes lederskribent har tilsyneladende misforstået FOA Århus’ holdning til robotstøvsugere. Lederen onsdag d. 30. november antyder, at FOA har noget mod maskiner, og det er naturligvis ikke rigtigt.

FOA Århus mener derimod, at det er forkert, når Århus Kommune beslutter, at støvsugning ikke er en kommunal opgave fra årsskiftet. Og i stedet opfordrer de ældre til at købe en robotstøvsuger, få pårørende til at støvsuge eller at gøre det selv. Det er nemlig kun de svageste ældre, som kommunen visiterer til rengøring, og kommunen kan ikke forvente, at disse ældre nødvendigvis kan håndtere en robotstøvsuger, kan støvsuge selv eller har pårørende, der kan og vil hjælpe dem.

Desuden koster robotstøvsugere op til 5000 kr., og de bedste vil typisk være de dyreste. Den udgift, mener vi ikke, det er rimeligt, at en kommune indirekte pålægger mange ældre. Robotstøvsugning er heller ikke tilstrækkelig, da robotten ikke støvsuger møblerne, ikke altid, når ud i hjørnerne og skal have hjælp til at flytte eksempelvis de smalle spisestuestole, mange ældre har.

FOA Århus er tilhængere af ny teknologi, som kan udføre opgaver i ældreplejen, der ofte er meget nedslidende. Og social- og sundhedspersonale bruger i forvejen alt mulig teknologi som for eksempel loftslifte og PDA’ere, de små håndholdte computere. Vi frygter ikke, at ny teknologi vil koste arbejdspladser, og alle prognoser viser da også, at ældreplejen fremover vil have et stort og voksende behov for arbejdskraft.
Men vi mener, at støvsugning hos svage ældre er en kommunal opgave. Det bør derfor være Århus Kommunes ansvar at indkøbe robotstøvsugere, ligesom social- og sundhedspersonalet bør hjælpe de ældre og sikre, at teknologien bliver brugt rigtigt, så rengøringsstandarden ikke falder.