Ret til høj kørselsgodtgørelse

”Og får du penge, så kan det gå, men gør du ikke – lad bilen stå”. En let omskrevet børnesang er også et råd fra FOA Århus, efter Århus Kommune har varslet, at nogle medlemmer ikke længere får statens høje takst for kørselsgodtgørelse.

Taksten er på 3,67 kr. pr. kilometer for de første 20.000 kilometer om året og gælder for såkaldt bemyndiget kørsel, som vil sige, at der er en aftale mellem en lønmodtager og en arbejdsplads om, at lønmodtageren bruger sin egen bil, når arbejdet kræver, at lønmodtageren transporterer sig f.eks. mellem arbejdssteder. Imidlertid vil Århus Kommune i flere tilfælde nu kun betale en lavere takst på 2,00 kr. pr. kilometer, der gælder for kørsel over 20.000 kilometer.
FOA Århus vil understrege, at en KTO-aftale fastslår, at Århus Kommune for bemyndiget kørsel skal betale en takst, der svarer til statens høje takst, når det gælder de første 20.000 kilometer. Hvis kommunen ikke vil betale det, må de trække bemyndigelsen tilbage og stille tjenestebil, offentlig transport eller andet til rådighed.
FOA Århus anbefaler altså, at medlemmerne lader bilen stå og ikke bruger den på arbejde, hvis de ikke har en formel aftale om at bruge egen bil og få udgifterne dækket efter de takster, som gælder.