Protest mod nye besparelser

Den Kommunale Fællesrepræsentation i Århus arrangerer en protestaktion mod nye million-besparelser i Århus Kommune. Aktionen begynder kl. 15.15 onsdag den 25. maj – før dagens byrådsmøde.

Her skal byrådet diskutere nye omfattende besparelser. Alle områder i kommunen skal bruge 80 millioner kr. mindre resten af året, og der er her tale om både en såkaldt tvungen opsparing og en varig besparelse på handicappede børn og unge. Under alle omstændigheder betyder forslaget, at Århus Kommune har 80 millioner kr. mindre til velfærd i år, og at personalet skal løbe endnu hurtigere i hverdagen.

Derudover skal den i forvejen hårdt ramte magistrat, Social Forhold og Beskæftigelse gennemføre nye massive besparelser på omkring 70 millioner kr.
Århus Kommune skal altså i alt bruge omkring 150 millioner kr. mindre end planlagt i år, og dette nye sparekrav kommer blot få måneder, efter byrådet vedtog at spare over en halv milliard kr.

FOA Århus mener, at det er helt uacceptabelt, at de nye sparekrav rammer velfærden og det personale, der hjælper borgerne. Afdelingen opfordrer til, at kommunen i stedet sparer på kontrolbureaukrati og overflødige ledelseslag.

FOA Århus opfordrer til at så mange som muligt deltager i protestaktionen, hvor afdelingsformand Kirsten Normann Andersen taler. Der må ikke forekomme arbejdsnedlæggelser i forbindelse med protestaktionen.

Download indkaldelsen til protestaktionen d. 25. maj 2011 i Århus