Pressemeddelelse: Smid sparekniven – budgetbesparelser er unødvendige

FOA Århus opfordrer Århus Kommune til at droppe sparekniven og lægge nye mere optimistiske budgetter, efter rød bloks valgsejr. Valgresultatet ændrer simpelthen de forudsætninger, der fører til kommunens sparekrav på 275 millioner kroner i 2012 og 300 millioner kroner i 2013.

- Det kan undre, at Århus Kommune regner med nulvækst, når rød blok vil tillade vækst i kommu-nerne, siger FOA Århus formand Kirsten Normann Andersen. Hun mener, at et fornuftigt udgangs-punkt kunne være en kommunal vækst på 1,4 %, som Socialdemokraterne og SF foreslog under valgkampen.

Samtidig har alle partier i rød blok lovet at vise de offentligt ansatte tillid og gøre op med bureaukrati og kontroltyranni. Og som konkret eksempel har flere partier nævnt, at kommunerne skal have frit valg, når det gælder udliciteringer, så de selv kan vælge, om de vil bruge ressourcer på dyre udbudsforretninger.

- Derfor bør kommunen indregne de besparelser, som den kan opnå, hvis kommunerne får lov at droppe de såkaldte frit valgs ordninger og andre former for udliciteringer, mener Kirsten Normann Andersen.

Hun vurderer, at de konkrete budgetbesparelser, som Århus Kommune i dag har fremlagt vil ramme bor-gerne og de ansatte hårdt. FOA-formanden anerkender, at der også er besparelser på bureaukrati og le-delse blandt forslagene, men vurderer, at det er muligt at finde langt flere besparelser af denne type.

- Mange af vores forslag til bureaukratibesparelser fra sidste sparerunde er ikke brugt, og det burde kommunen gøre i stedet for - eksempelvis - at skære ned på de ældres rengøring og sende vugge-stue og dagplejebørn tidligere i børnehave, siger Kirsten Normann Andersen.

Yderligere kommentarer og oplysninger:
Formanden for FOA Århus, Kirsten Normann Andersen 2631 3190