Pressemeddelelse: FOA vil sprede automatisk juleglæde i Århus Byråd

FOA Århus vil forsøge at sætte de århusianske byrådsmedlemmer i julestemning, så de ikke 17 dage før jul afskaffer den kommunale støvsugning hos byens ældre. De sparede penge skal fra 2013 bidrage til en kommunal innovations- og bufferpulje.

Aktivister fra fagforeningen vil op til byrådsmødet d. 7. december, fra kl. 15.30, forære de århusianske politikere en julemandsrobot hver og håber, at politikerne bliver grebet af stemningen, så de tænker mere på de ældres velfærd end på at puge penge sammen. Sammen med robotten vil byrådsmedlemmerne også modtage et lille vers: 

Nisserobotten skal fylde hjerterne tomme
så du ikke få dage før julens komme
ender som en pengepuger
der lar’ støvet vokse i ældres stuer


Århus Byråd skal onsdag d. 7. december tage stilling til et forslag fra budgetforligspartierne, som foreslår, at støvsugning hos svage ældre ikke længere skal være en kommunal opgave. I stedet opfordrer magi-straten de ældre til at købe en støvsugerrobot, få pårørende til at støvsuge eller at gøre det selv.

- Kun svage ældre bliver i dag visiteret til støvsugning, så det er for fattigt, hvis kommunen ikke længere vil hjælpe dem, mener FOA Århus formand Kirsten Normann Andersen.

Hun understreger, at fagforeningen intet har mod støvsugerrobotter.

- Men hvis kommunen mener, at støvsugerrobotter vil fungere godt hos disse ældre, så bør det være en kommunal opgave at indkøbe robotterne og hjælpe de ældre med at håndtere dem, så rengø-ringsstanden ikke falder, siger FOA Århus-formanden.

Yderligere kommentarer og oplysninger:
Formanden for FOA Århus, Kirsten Normann Andersen 2631 3190