Pressemeddelelse: Århus Kommune får kraftig påtale i nattevagtssag

Arbejdstilsynet har givet Århus Kommune en kraftig påtale. Årsagen er, at Århus Kommune indførte enlige nattevagter i ældreplejen, inden kommunen havde gjort nok for at forebygge, at ændringen ville belaste arbejdsmiljøet.

- Vi er glade for, at Arbejdstilsynet heller ikke mener, at kommunen gjorde nok for arbejdsmiljøet, da den besluttede, at nattevagterne skulle arbejde alene, siger Kirsten Norman Andersen, der er formand for FOA Århus, som i foråret klagede over de enlige nattevagters dårlige arbejdsmiljø.

Arbejdstilsynets påtale fremgår af et brev, som tilsynet har sendt til FOA Århus. Her fortæller tilsynet også, at de har givet Århus Kommune flere konkrete anvisninger, som har betydet, at kommunen har strammet op på initiativer, som skal øge nattevagternes sikkerhed og samtidig har taget flere af den slags initiativer. Konkret nævner tilsynet blandt andet, at overfaldsalarmer og et konflikt- og frygthåndterings-kursus nu er blevet obligatoriske.

Arbejdstilsynet vurderer derfor, at de nu kan afslutte sagen.

- Vi vil gerne høre, om nattevagterne også selv mener, at deres arbejdsmiljø nu er i orden, og derfor har vi indkaldt dem til et møde, fortæller Kirsten Normann Andersen.

FOA Århus holder medlemsmøde for de århusianske nattevagter samt deres tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter den 26. oktober 2011.

En kopi af Arbejdstilsynets brev til FOA Århus er udsendt sammen med denne pressemeddelelse.

Yderligere oplysninger og kommentarer:
Formanden for FOA Århus, Kirsten Normann Andersen, tlf. 2631 3190