Nye budgetter i FOA Århus-kommunerne

Århus, Odder og Samsø kommuner har nu alle fået nye budgetter.

Budget vedtaget i kommunerneI Århus blev budgettet vedtaget uden, at der kom store ændringer til sidst. Chr. IX’s børnehjem fik dog 8 millioner kroner, som kommunen i første omgang tager fra en konto, der er beregnet til kvoter for almennyttige boliger. Kommunen vil så genoprette kontoen, når der er anlægskonference i 2012. Politikerne besluttede også, at Madam Grøn, et værested for tidligere misbrugere, kan fortsætte.

Budgettet indeholder imidlertid stadig store besparelser på den offentlige service, for eksempel skal vuggestue- og dagplejebørn en måned tidligere i børnehave, mens mange ældre fremover kun vil få gjort rent hver 3. uge.

I Odder vedtog byrådet et budget uden nye besparelser. Alligevel skal ældreplejen spare 2,8 millioner kr. Årsagen er blandt andet, at plejehjemsbeboerne lever længere og kræver mere pleje, end kommunen havde forventet. De ældre har derfor fået visiteret mere tid, end der var budgetteret med.

Samtidig med besparelsen ændrer kommunen den måde, som den styrer plejeudgifterne på. Det er ikke længere visitationen af pleje, som skal styre de kommunale plejecentres økonomi. I stedet vil centrene få et fast beløb pr. plejebolig. Ændringen gælder fra 1. november 2011 og i hele 2012.

På Samsø har kommunalbestyrelsen vedtaget et budget for 2012, som betyder, at kommunen må tage knap tre millioner af kassen, for at budgettet kan løbe rundt. Fra 2013 skal der spares fem millioner kr. årligt, og administrationen begynder at forberede sparerunden efter nytår.