Ny overenskomst for handicaphjælpere

FOA, 3F og arbejdsgiverorganisationerne Dansk Erhverv og Dansk Industri har aftalt en ny overenskomst for handicaphjælperne.

Parterne har ændret overenskomsten, fordi kommunerne har bevilget så få penge til de handicappede, at de ikke har kunnet lønne deres hjælpere efter overenskomsten.
Handicaphjælpernes overenskomst dækker firmaer og organisationer, som handicappede med hjælperordning kan vælge at overdrage deres arbejdsgiveransvar til, ligesom de handicappede selv kan tiltræde overenskomsten, hvis de vælger at beholde arbejdsgiveransvaret.
Det er imidlertid kommunerne, der bevilger de penge, som de handicappede eller firmaerne skal bruge til handicaphjælpernes løn, og pengene har været så få, at overenskomsten ikke er blevet brugt.
Derfor har parterne bag overenskomsten nu aftalt at sænke grundlønnen, mens der til gengæld bliver højere tillæg for at arbejde på skæve tidspunkter.
FOA er ikke begejstret for den lavere grundløn, men håber at overenskomsten nu vil blive brugt mere end tidligere.

Læs mere om den nye overenskomst