Ny funktion på hjemmesiden

FOA Århus’ hjemmeside vil fremover have en ny funktion ”Uddannelsestilbud”, som vil ligge i menuen øverst til venstre i skærmbilledet.

Her vil interesserede kunne finde aktuelle uddannelsestilbud fra Social- og Sundhedsskolen samt andre relevante tilbud til FOAs faggrupper, for eksempel fra Aarhus Tech, det tidligere Århus Tekniske Skole.

Tidligere har FOA Århus her i Nyhedsbrevet fortalt om diverse uddannelsestilbud, men afdelingen ønsker at opprioritere indsatsen, så interesserede eksempelvis også kan læse, hvis der kort før en tidsfrist stadig er ledige pladser på et kursus. Ændringen ville betyde, at informationerne ville fylde uforholdsmæssigt meget i Nyhedsbrevet, hvis de stadig skulle bringes der.

Derfor vil aktuelle uddannelsestilbud fremover blive præsenteret via hjemmesidens nye funktion; dog vil Nyhedsbrevet stadig fortælle, når de halvårlige kataloger fra Social- og Sundhedsskolen kommer, eller der er andre større nyheder på uddannelsesområdet.