Nattevagter vil igen arbejde to sammen

Nattevagterne i den århusianske ældrepleje og deres fagforening, FOA Århus, kræver, at nattevagterne igen skal arbejde to og to. Det står klart efter et velbesøgt stormøde for nattevagter d. 22. juni.

Nattevagter til møde i FOA Århus

Mødet blev holdt efter flere overfald på enlige nattevagter; senest overfaldt en knivbevæbnet mand en enlig nattevagt på Lokalcenter Vejlby.

Ledelsesrepræsentanter fra Sundhed og Omsorg har fortalt medierne, at nattevagterne har fået selvforsvarskurser og overfaldsalarmer. Men på mødet fortalte flere nattevagter, at de endnu ikke har modtaget hverken det ene eller det andet. Nattevagterne mener heller ikke, selvforsvarskurser eller overfaldsalarmer kan give dem den samme sikkerhed og tryghed som en kollega.

På mødet deltog også nattevagternes tillids- arbejdsmiljørepræsentanter samt repræsentanter fra afdelingen. Deltagerne var enige om, at de fortsat vil fortælle borgerne, byrådet og Arbejdstilsynet om, hvilke konsekvenser det har, at nattevagterne arbejder alene.

FOA Århus har meldt Århus Kommune til Arbejdstilsynet, fordi afdelingen ikke mener, at alenearbejdet er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, og tilsynet er nu begyndt at besøge lokalcentrene for at vurdere situationen.

De enlige nattevagter er en del af budgetbesparelserne, og FOA Århus har fra begyndelsen advaret om, at det er uforsvarligt at lade nattevagter i ældreplejen arbejde alene. Samtidig foreslog afdelingen en række alternative besparelser. For eksempel kunne kommunen afskaffe visitationen i plejeboligerne, som vurderer de ældres plejebehov, selvom det daglige personale løbende foretager den samme vurdering.

Se iøvrigt tv-reportagen: Rådmand fastholder sparekrav for nattevagter