Nattevagter er stadig utrygge

Nattevagterne i Århus Kommunes ældrepleje er stadig utrygge ved at arbejde alene, selvom Arbejdstilsynet vurderer, at kommunen har forbedret deres arbejdsmiljø. Det står klart, efter et medlemsmøde for nattevagterne og deres tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, som FOA Århus holdt onsdag d. 26. oktober 2011.

Møde i FOA Århus for nattevagter

Tilsynet har ellers givet Århus Kommune flere konkrete anvisninger på, hvordan kommunen skulle forbedre arbejdsmiljøet, for eksempel er overfaldsalarmer og konflikthåndteringskurser nu blevet obligatoriske. Og Århus Kommune har fået en kraftig påtale, fordi kommunen ikke fra begyndelsen gjorde nok for de enlige nattevagters arbejdsmiljø.

Men blandt de omkring 40 fremmødte var mange stadig skeptiske. For eksempel havde flere nattevagter oplevet, at deres overfaldsalarmer var ustabile, andre havde endnu ikke været på konflikthåndteringskursus, og flere havde oplevet at døre og vinduer i plejeboliger ikke var ordentlig sikrede, så uvedkommende kunne trænge ind.

FOA klagede over nattevagternes utrygge arbejdsmiljø, da de i foråret begyndte at arbejde alene. Medlemsmødet var indkaldt for at høre, hvordan nattevagternes vurderer deres arbejdsmiljø, efter arbejdstilsynet har grebet ind. Og konklusionen på mødet var, at FOA Århus også fremover skal følge udviklingen på området tæt, da mange nattevagter stadig er utilfredse med arbejdsmiljøet. 

Se TV-reportage fra nattevagternes møde