Debatindlæg: Nattevagtsbesparelser er ikke skånsomme

Rådmand Dorte Laustsen og andre ledelsesrepræsentanter i Sundhed og Omsorg har flere gange erklæret, at når magistraten nu SKAL spare, så er besparelserne på ældreplejens nattevagter både skånsomme og hensigtsmæssige.

Sandheden er imidlertid, at når nattevagterne arbejder alene, så forringer det både de ansattes arbejdsmiljø og servicen overfor borgerne, mens en række alternative besparelser, hverken vil ramme borgerne eller det personale, der hjælper dem.

For eksempel kunne kommunen afskaffe visitationen i plejeboligerne, som vurderer de ældres plejebehov, selvom det daglige personale løbende foretager den samme vurdering. Eller Sundhed og Omsorg kunne begrænse de mange sygefraværssamtaler, som afdelingen holder langt oftere end andre magistratsafdelinger. Det sker således også, selvom alle kender fraværets årsag og varighed. Hvis de lokale ledere så også selv tog sig af sygefraværet, kunne Sundhed og Omsorg spare en masse sygefraværskonsulenter.

Og hvorfor skal Sundhed og Omsorg i en sparetid selv have både en uddannelsesafdeling og en teknologiafdeling? En lang række uddannelsesinstitutioner tilbyder i forvejen videre- og efteruddannelse, og der er også andre, for eksempel Syddansk Universitet, som arbejder med velfærdsteknologi.

Endnu et sparemål kunne være PDA’erne, de dyre personlige minicomputere, der aldrig har givet de lovede effektivitetsforbedringer. Eller de udliciteringer, der sjældent giver besparelser, men altid øgede udgifter til bureaukrati. Og borgere og ansatte klarer sig nok uden kommunale blade og magasiner, så spar på kommunikationsmedarbejderne og det glittede papir.

Sundhed og Omsorg har således mange muligheder for at gennemføre besparelser, der er langt mere forsvarlige end at lade nattevagter arbejde alene. Indtil nu er to enlige nattevagter blevet truet med våben, mere præcist en kniv og en pistol. Hvornår indser ledelsen i Sundhed og Omsorg, at nattevagternes sikkerhed kræver, at de igen arbejder to og to?