Midttrafik i fogedretten

FOA har trukket Midttrafik i fogedretten for at forhindre, at trafikselskabet fuldbyrder en varslet afskedigelse af en tjenestemandsansat billetkontrollør.

Midttrafik har beskyldt kontrolløren for dødstrusler mod en kollega, men anklagen er blevet afvist af både politiet og en landsdommer i et tjenstligt forhør. Alligevel vil Midttrafik nu fyre kontrolløren for samarbejdsvanskeligheder. Sagen er den seneste blandt flere fyringssager, som FOA Århus opfatter som en klapjagt på fagligt aktive.

FOA Århus vurderer, at billetkontrolløren har brug for fogedrettens særlige beskyttelse, blandt andet fordi det såkaldte pensionsværn ikke virker hos Midttrafik. Værnet handler om, at en arbejdsgiver skal udbetale livslang pension til tjenestemandsansatte, som bliver fyret diskretionært, dvs. uden at der er konstateret egentlige tjenesteforseelser. Pensionsudbetalingerne kan afskrække arbejdsgivere fra usaglige fyringer, men i Midttrafik er mekanismen sat ud af kraft, for da trafikselskabet blev oprettet, blev det aftalt, at det er Århus Kommune, der betaler pensioner til Midttrafiks tjenestemænd.

Samtidig har Midttrafik haft travlt med at gennemføre fyringssagen, og derfor kan FOA ikke nå at få fyringen kendt ugyldig ved en almindelig domstol, før billetkontrolløren er fratrådt.

Der var retsmøde i fogedretten d. 18. august, og dommen falder 9. september.