Mere velfærd – mindre bureaukrati

FOA Århus skal være aktiv under valgkampen og sætte fokus på de emner, der er særligt vigtige for medlemmerne. Det besluttede afdelingens bestyrelse, da den holdt møde i går, den 31. august.

Mere vælfærd - mindre bureaukrati

Årsagen er, at valget betyder meget for FOAs medlemmer, både som borgere og offentligt ansatte. Politikernes beslutninger har direkte betydning for medlemmerne, både når de handler om arbejdsmarkedsforhold, og når de gælder finansiering og styring af den offentlige sektor.

FOA Århus’ indsats vil ske under hovedoverskriften
”Mere velfærd – mindre bureaukrati”

Afdelingen vil opfordre politikerne til at spare på mistilliden – ikke borgere og personale. Det kan blandt andet ske ved, at et nyt folketing giver kommuner og regioner frit valg, når det gælder frit-valgs-ordninger og andre former for udlicitering, så de selv kan bestemme, om de vil udlicitere. Den nuværende regerings krav om stadigt flere udliciteringer har sammen med andre statslige krav og regler skabt et dyrt kontrolbureaukrati i kommuner og regioner. De skal i stedet have lov at bruge pengene på borgerne og det personale, der hjælper dem.

Velfærd - ikke nulvækst og skattelettelser

I valgkampen vil FOA Århus også pege på, at samfundet har brug for offentlig service som ældrepleje, børnepasning, uddannelse og kollektiv trafik, der fungerer ordentligt, og at arbejdsløse og udsatte grupper kan få tilstrækkelig hjælp. Samfundet bør bruge ressourcerne her og ikke på skattelettelser til de rigeste.
En stærk offentlig sundhedssektor har stor betydning for FOA-medlemmer, både som patienter og ansatte. Afdelingen vil argumentere for, at det skaber både mere lighed og en mere effektiv sundhedssektor, hvis politikerne afskaffer fradraget for private sundhedsforsikringer og udbygger det offentlige sundhedsvæsen frem for at overbetale private sygehuse.
Og FOA vil forklare, hvordan efterlønnen er et vigtigt velfærdsgode for blandt andre FOAs medlemmer, som er nogle af de mest nedslidte lønmodtagergrupper og derfor storforbrugere af ordningen. I en situation hvor arbejdsløsheden, og især ungdomsarbejdsløsheden, stiger er det særligt absurd, at regeringen vil tvinge nedslidte mennesker til at blive på arbejdsmarkedet.
Borgernes velfærd og sundhed og de ansattes arbejdsmiljø kræver, at der er en økonomisk vækst i kommuner og regioner. FOA vil fortælle, hvordan regeringens krav om nulvækst betyder massive besparelser, der rammer hårdt blandt de svageste borgere og det personale, som hjælper dem.