Medlemsmøde for disponenter

Disponenterne i Sundhed og Omsorg kan let komme i klemme, når ressourcerne er små lokalt, og FOA Århus indkalder derfor disponenterne og deres tillidsrepræsentanter til medlemsmøde.

Disponenterne er menige medarbejdere, der laver arbejdsplaner og kørelister. Ofte mangler en kollega eller to, og det et vigtigt, at disponenterne ikke selv står med ansvaret for, hvordan arbejdspladsen skal prioritere i den slags vanskelige situationer.

Problemstillingen har tidligere været diskuteret på et møde. FOA Århus har siden arbejdet videre med sagen og vil nu gerne drøfte den igen med disponenterne og deres tillidsrepræsentanter.

Medlemsmødet bliver holdt torsdag den 25. august 2011 fra kl. 16.00 til ca. 19.00
hos FOA Århus.

Afdelingen opfordrer interesserede til at tilmelde sig senest 19. august på mail aarhusuddannelse@foa.dk, her på afdelingens hjemmeside eller på tlf.: 89 36 6666. Oplys cpr-nr. og ”9741-11-13-12”. 

Se indkaldelse til medlemsmøde