Måtte ikke stoppe sygedagpenge

Det kan betale sig, at være medlem hos FOA Århus, hvis en kommune uberettiget stopper dine sygedagpenge.

Marie Søs Barschat Vogensen oplevede således, at Skanderborg Kommune standsede hendes dagpenge, fordi kommunen ikke mente, at det ville være muligt at afklare hendes situation indenfor 13 uger. En depression betød, at FOA-medlemmet i over et år havde været sygemeldt, og hun havde derfor ikke længere en generel ret til sygedagpenge.
FOA Århus klagede over afgørelsen, som Beskæftigelsesankenævnet nu har ændret. Nævnets begrundelse er, at Marie Søs Barschat Vogensen havde brug for mere afklaring, og at dette sandsynligvis ville kunne ske indenfor 13 uger. FOA-medlemmet var derfor berettiget til sygedagpenge i de 13 uger.
Økonomisk betyder afgørelsen, at hun får knap 5000 kr. ekstra, vurderer hun selv.
Og de penge er da rare, når man lever af kontanthjælp, men det vigtigste er, at jeg har fået ret i, at det var forkert at stoppe mine sygedagpenge, siger Marie Søs Barschat Vogensen, der er glad for den opbakning, som FOA Århus gav hende under forløbet.
Hun er nu i en arbejdsprøvning, som efter planen skal føre til, at hun kommer i fleksjob.