Læs bestyrelsens beretning

Afdelingsbestyrelsens beretning til FOA Århus generalforsamling ligger nu her på hjemmesiden.

I beretningen ser bestyrelsen tilbage på et år, som regeringens nulvækst-politik og kommunale og regionale besparelser satte deres præg på.
Årets generalforsamling i FOA Århus bliver holdt hos Århus Firma Sport, Paludan-Müllers Vej 110, 8200 Aarhus N. Det sker d. 14. april fra kl. 19.30 til 22.15.
Tidligere på dagen er der sektorårsmøder samme sted. Årsmøderne i Social- og sundhedssektoren, Teknik- og servicesektoren samt Kost- og servicesektoren begynder alle kl. 16.30 og slutter kl. 18.30. Pædagogisk Sektors årsmøde er fra kl. 17 til kl. 19.
Der er spisning mellem årsmøder og generelforsamling.

Læs beretningen her