Kortsigtet kassetænkning

Århus Kommunes spareplaner på det sociale område er kortsigtede og udtryk for kassetænkning, skriver afdelingsformand Kirsten Normann Andersen i dette debatindlæg.

Århus Kommunes spareplaner på det sociale område er kortsigtede og udtryk for kassetænkning. Besparelserne, det såkaldte Katalog B fra Sociale forhold og Beskæftigelse, vil betyde større udgifter i nærmeste fremtid, men det vil være region, stat og en anden magistrat, som skal betale en stor del af disse udgifter.

Katalog B skærer således i hjælpen til handicappede, misbrugere, psykisk syge og andre socialt udsatte. Disse besparelser vil sandsynligvis betyde flere indlæggelser på psykiatrisk hospital, hvilket regionen betaler. De kan også føre til mere kriminalitet, som staten betaler for at bekæmpe. Det er ligeledes sandsynligt, at forringelserne vil få konsekvenser i den kommunale magistrat for Sundhed og Omsorg, der allerede nu mærker, at flere psykisk syge, misbrugere og voksne handicappede har brug for denne magistratsafdelings hjælp.

Katalog B er endnu et eksempel på, hvordan de offentlige udgifter vokser unødvendigt, fordi den ene offentlige myndighed sparer på forebyggelse, hvorefter en anden offentlig myndighed skal bruge væsentligt flere penge på regulær behandling. Og der er mange andre eksempler. Aktuelt erfarer vi, hvordan besparelser på glatførebekæmpelsen og manglende reparation af hullede veje og fortove, fører til ulykker, dyre hospitalsbehandlinger og tabte arbejdsdage. Ligeledes er det et kendt problem, at et stresset og dårligt arbejdsmiljø koster ofrene år af deres arbejdsliv og samfundet milliarder af kroner.

Det er dyrt at være fattig, men det danske samfund er et af verdens rigeste. Vi har råd til den nødvendige forebyggelse. Faktisk har vi ikke råd til at lade være. En rettidig indsats er på den lange bane både en menneskelig og en samfundsøkonomisk gevinst. Det forudsætter blot, at de ansvarlige politikere ophører med diverse lappeløsninger, og i stedet tænker i helhedsorienterede og fremtidssikrede velfærdsløsninger.

Afdelingsformand Kirsten Normann Andersen

Senest redigeret den 28.11.2017 af Klaus Krogsbæk